6972092136 Πρωτογενούς 1, Άνω Τούμπα Θεσσαλονίκη 54351